DAI LOC TRADING SERVICE MECHANICAL CO.,LTD

PRECISION MECHANICAL PRODUCTION

Hotline : 0913 886951

Document Technical Activities

QUY CÁCH ỐNG
11:14 | 10/04/2018

QUY CÁCH ỐNG


QUY CÁCH ỐNG
15:19 | 09/04/2018

QUY CÁCH ỐNG


BẢNG QUY ĐỔI ỐNG THÉP
09:20 | 05/12/2015

BẢNG QUY ĐỔI ỐNG THÉP

Mặt bích bằng thép được kết nối trong hệ thống đường ống với tee hàn, giảm hàn, co/cút hàn, van và thiết bị đường ống khác. Carbon thép Mặt bích: ASTM / ASME A / SA 105 / A350. Lớp: A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F70.
Chúng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm phát điện, giao thông vận tải dầu khí, nhà máy hóa dầu, nhà máy lọc dầu, nhà máy xử lý nước thải, hàng hải và dược phẩm các nhà máy trong số những người khác.


BẢNG QUY ĐỔI ỐNG THÉP
09:20 | 05/12/2015

BẢNG QUY ĐỔI ỐNG THÉP

Mặt bích bằng thép được kết nối trong hệ thống đường ống với tee hàn, giảm hàn, co/cút hàn, van và thiết bị đường ống khác. Carbon thép Mặt bích: ASTM / ASME A / SA 105 / A350. Lớp: A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F70.
Chúng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm phát điện, giao thông vận tải dầu khí, nhà máy hóa dầu, nhà máy lọc dầu, nhà máy xử lý nước thải, hàng hải và dược phẩm các nhà máy trong số những người khác.


BẢNG QUY ĐỔI ỐNG THÉP
09:20 | 05/12/2015

BẢNG QUY ĐỔI ỐNG THÉP

Mặt bích bằng thép được kết nối trong hệ thống đường ống với tee hàn, giảm hàn, co/cút hàn, van và thiết bị đường ống khác. Carbon thép Mặt bích: ASTM / ASME A / SA 105 / A350. Lớp: A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F70.
Chúng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm phát điện, giao thông vận tải dầu khí, nhà máy hóa dầu, nhà máy lọc dầu, nhà máy xử lý nước thải, hàng hải và dược phẩm các nhà máy trong số những người khác.


BẢNG QUY ĐỔI ỐNG THÉP
09:19 | 05/12/2015

BẢNG QUY ĐỔI ỐNG THÉP

Mặt bích bằng thép được kết nối trong hệ thống đường ống với tee hàn, giảm hàn, co/cút hàn, van và thiết bị đường ống khác. Carbon thép Mặt bích: ASTM / ASME A / SA 105 / A350. Lớp: A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F70.
Chúng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm phát điện, giao thông vận tải dầu khí, nhà máy hóa dầu, nhà máy lọc dầu, nhà máy xử lý nước thải, hàng hải và dược phẩm các nhà máy trong số những người khác.


QUY CÁCH ỐNG
14:12 | 18/04/2016

QUY CÁCH ỐNG


BẢN DUNG SAI LẮP GHÉP
14:10 | 18/04/2016

BẢN DUNG SAI LẮP GHÉP


BẢN DUNG SAI JIS
14:07 | 18/04/2016

BẢN DUNG SAI JIS