DAI LOC TRADING SERVICE MECHANICAL CO.,LTD

PRECISION MECHANICAL PRODUCTION

Hotline : 0913 886951

Ngành cơ khí chỉ được hỗ trợ... trên giấy

http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20151111/nganh-co-khi-chi-duoc-ho-tro-tren-giay/1000690.htmlhttp://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20151111/nganh-co-khi-chi-duoc-ho-tro-tren-giay/1000690.html

Written : admin
 
Typing : Off Telex VNI

Search date :